SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
WISE DISTRIBUTION

Spis treści:

Nasza filozofia

Nasza Wizja

Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w oparciu o zrównoważony rozwój, którego fundamentem jest zaufanie i satysfakcja pracowników oraz partnerów biznesowych

Nasza Misja

Za pomocą dostarczania produktów z branży PBS, będących na najwyższym poziomie jakości i bezpieczeństwa, chcemy być stymulantem sukcesu naszych Klientów.

Zrównoważona działalność rynkowa

Uczciwe praktyki z operacyjne

Wise Distribution, jako fundament budowania relacji międzyludzkich także podczas zawierania relacji  biznesowych – stawia przede wszystkim na szacunek. Postępujemy etycznie względem naszych kontrahentów, dostawców, partnerów biznesowych, jak i również konkurencji. Wynikiem uczciwych praktyk operacyjnych jest możliwość pochwalenia się zawieraniem długoletnich współprac biznesowych, które zostały zbudowane na wzajemnym zaufaniu.  

Transparentność działań

Chcemy, aby każda współpraca na gruncie biznesowym wynikała z obustronnego zaufania, czego warunkiem koniecznym jest szczerość i przejrzystość działań. Dlatego tak istotną kwestią jest dla nas transparentność naszych działań oraz warunków współprac. Priorytetem dla nas jest, by wszystkie nasze działania i podjęte decyzje były zrozumiałe dla naszego otoczenia. 

Odpowiedzialne praktyki konsumenckie

Korzystanie z wiarygodnych źródeł

Nasz asortyment konsekwentnie zorientowany jest na potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, mając na względzie wysoką jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Dlatego w naszej ofercie znajdują się starannie wyselekcjonowane grupy renomowanych marek, które spełniają standardy jakości, normy bezpieczeństwa oraz niejednokrotnie wykazują troskę na kwestie środowiskowe.

Uczciwa polityka cenowa

Sukcesywnie przez lata prowadzimy uczciwą politykę cenową, której podstawą jest transparentność cenowa. Koszty, jakie musi ponieść Klient to wynik pozyskiwania wyłącznie wysokiej jakości produktów, regulowania przez nas podatków zgodnie z polskim i europejskim prawem oraz godnego traktowania naszych pracowników. Nasza przynależność do sieci handlowej Polskiej Grupy Partner pomaga nam na pozyskanie artykułów w wymiernie niskich kosztach, co przekłada się na nasze rozsądne ceny. Co ważne wszelkie informacje, które docierają do nas odnośnie do aktualnych i planowanych zmian cenowych są natychmiast przekazywane naszym Klientom.

Różnorodność oferty

Dysponujemy szeroką gamą produktową od producentów renomowanych marek z rynku PBS. Sukcesywnie przez lata dążymy do rozrostu naszej oferty sprzedażowej, a nasze plany na przyszłość wskazują na rozszerzenie asortymentu o kolejne kategorie produktowe, które zaczną wykraczać poza szkolno-biurową branżę. Co jest jednak niezwykle istotne – dążymy do pozyskania marek, które nie są w zasięgu ręki naszych konsumentów. Dlatego staliśmy się wyłącznym dystrybutorem marki Deli oraz papieru Kodak, co pozwala naszym konsumentom na pozyskanie unikatowych produktów, unikając dodatkowych kosztów wynikających choćby z obecności podmiotów pośredniczących sprzedaży.

Podwyższanie standardów wpływających na budowanie relacji z konsumentami

Jesteśmy skoncentrowani na naszych Klientach, przez co szczególnie ważne jest dla nas budowanie pozytywnych doświadczeń na każdym etapie kontaktu z konsumentem. Dajemy możliwość naszym Klientom pozostania w stałym kontakcie – od momentu zamiaru zakupów, po dokonaniu zakupu. Wiemy, że sukcesem naszej komunikacji jest budowanie wykwalifikowanej kadry, która podchodzi do swoich zadań z pasją i zapałem. Po naszej stronie pozostaje proces inwestycji w rozwijanie umiejętności naszych pracowników.

Zorientowanie na Klienta

Zawsze rozpoczynamy proces myślowy – co znacznie wpływa na późniejszy proces decyzyjny – od Klienta. Dlatego za każdym razem, kiedy podejmujemy decyzje i działania, skrupulatnie rozważamy, jaki wpływ na będzie wywierać na naszych konsumentów. 

Otwartość na dialog

Chcemy pozostać w ciągłym kontakcie z naszymi Klientami, tworząc przestrzeń komunikacji, która będzie sprzyjała każdemu konsumentowi. Dlatego nie zamykamy się na nowe formy kontaktu i uruchamiamy nowe kanały komunikacji z Klientem. 

Korzystanie z wiarygodnych źródeł

Nasz asortyment konsekwentnie zorientowany jest na potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, mając na względzie wysoką jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Dlatego w naszej ofercie znajdują się starannie wyselekcjonowane grupy renomowanych marek, które spełniają standardy jakości, normy bezpieczeństwa oraz niejednokrotnie wykazują troskę na kwestie środowiskowe.

Uczciwa polityka cenowa

Sukcesywnie przez lata prowadzimy uczciwą politykę cenową, której podstawą jest transparentność cenowa. Koszty, jakie musi ponieść Klient to wynik pozyskiwania wyłącznie wysokiej jakości produktów, regulowania przez nas podatków zgodnie z polskim i europejskim prawem oraz godnego traktowania naszych pracowników. Nasza przynależność do sieci handlowej Polskiej Grupy Partner pomaga nam na pozyskanie artykułów w wymiernie niskich kosztach, co przekłada się na nasze rozsądne ceny. Co ważne wszelkie informacje, które docierają do nas odnośnie do aktualnych i planowanych zmian cenowych są natychmiast przekazywane naszym Klientom.

Przyjazne pracownikowi środowisko pracy

Kodeks etyczny

W naszej organizacji posiadamy dokument, który stanowi informację dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu dla pracowników, Każda osoba przed zatrudnieniem w naszej firmie jest zobowiązana do zapoznania się z jego zapisami oraz akceptacji panujących reguł. 

Kodeks dotyczy:

  • Równego traktowania kobiet i mężczyzn,
  • Przeciwdziałaniu dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej,
  • Naruszania szans równego traktowania,
  • Walki z mobbingiem.
  • Ochrony praw pracowniczych,
  • Wyrównywanie szans pracowniczych,
  • Zobowiązań pracodawcy w ramach przestrzegania zasad równego traktowania,

Przeciwdziałanie dyskryminacji i równość szans

W naszej organizacji propagujemy na stanowiskach wszystkich szczebli równość traktowania. Panującą zasadą od zawsze jest równość szans w dostępie do postępowania awansowego w naszej firmie. Sprzeciwiamy się dyskryminacji i nierównemu traktowaniu ze względu na takie aspekty jak: pochodzenie, orientacja, płeć, religia, wiek, niepełnosprawność, wygląd, poglądy polityczne,  staż pracy czy obejmowane stanowisko. Nasz pracownik może być pewny, że żaden z wcześniej wymienionych czynników nie wpłynie na jego ocenę. Jesteśmy świadomi, że niejednokrotnie różnorodność zespołu przekłada się na odmienne doświadczenia, pomysły i punkty widzenia, które tworzą nowe perspektywy rozwoju dla przedsiębiorstwa. 

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi

Działania świadczące o mobbingu, zarówno jak ze strony pracodawcy, przełożonych czy współpracowników są dla nas nieakceptowalne. Konsekwencje wynikające z w/w czynu są zawarte w naszym dokumencie Informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu, którego akceptacja stanowi warunek konieczny do zatrudnienia. Zapoznanie się i akceptacja warunków zapisanych w dokumencie w rozumieniu prawa skutkuję zobowiązaniem się do zawartych w nim reguł. 

Szacunek

Odnosimy się z szacunkiem do wszystkich naszych współpracowników, respektując zdanie i poglądy każdego z nich bez względu na obejmowane stanowisko czy staż pracy. Wiemy, że warto dostrzegać indywidualność, każdego pracownika, jego wyjątkowe umiejętności i kompetencję oraz potrafić przekazać zadowolenie z jego pracy, okazując tym samym szacunek do jego pracy. Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie wydobyć ogólny potencjał naszych pracowników.

Partycypacja osób zatrudnionych w proces zarządzania

Każdy z naszych pracowników, może mieć realny wpływ na decyzje podejmowane w organizacji. Ponad zajmowane miejsce w strukturze firmy cenimy sobie dobre pomysły i nowatorskie rozwiązania, które mogą przyczynić się do usprawnienia aktualnych procesów oraz znalezienie zupełnie nowych dróg rozwoju przedsiębiorstwa. 

Rozwój

Wspieramy rozwój naszych pracowników, zapewniając równą możliwość do rozwoju poprzez nabywania nowych doświadczeń oraz doskonalenia nabytych kompetencji. Nasza kadra zarządzająca wie, że inwestycja w osoby zatrudnione jest równomierna z sukcesem organizacji. Dlatego codzienność pracy w naszej firmie opiera się na odpowiednim doborze zadań, które mają prowadzić do samorozwoju pracownika. Ponadto nasz zespół składa się z grupy wykwalifikowanych specjalistów, którzy służą swoją wiedzą, niejednokrotnie popartą długoletnim doświadczeniem. My, jako świadomy pracodawca dążymy do płynnej wymiany informacji, doświadczeń i wiedzy naszych pracowników, chcą tworzyć inspirujące miejsce pracy. Dodatkowo oferujemy naszym pracownikom różnego rodzaju szkolenia doskonalące nasze kompetencje oraz pozwalające nabywać nowych doświadczeń. 

Staranne przestrzeganie praw pracowniczych

Szanujemy naszych pracowników, ich różnorodność i wkładany wysiłek w codzienną pracę. Dlatego tak ważne jest dla nas skrupulatne przestrzeganie ich praw, w tym dotyczących przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Jednak nie pozostajemy zamknięci w ramach obligatoryjnych prawnie zasad, lecz staramy się wychodzić poza ustawowo narzucone obowiązki i wdrażać dobrowolne praktyki, służące poprawy jakości pracy naszych pracowników.

Bezpieczeństwo pracy

Ostatni czas pokazał, że troska o swoje zdrowie równoważna z troską o naszych najbliższych. Dlatego, w tym trudnym dla nas wszystkich okresie z całych sił dbamy o zdrowie naszych pracowników, wykazując wsparcie dla nich. Pandemiczna rzeczywistość ukazała, że forma pracy zdalnej jest nie tylko możliwa, ale i efektywna, dlatego jesteśmy otwarci na takie propozycje, zwłaszcza jeśli sytuacja tego wymaga. Troszczymy się też o komfort miejsca pracy, zapewniając higieniczne warunki pracy oraz dbając o przestrzeganie zasad BHP.

Wise Distribution miejscem wspierającym rodziców

Wise Distribution to pracodawca wspierający pracę, rozwój i decyzję swoich pracowników. Tworzymy miejsce pracy otwarte na potrzeby osób zatrudnionych, gdyż szanujemy ich plany, również te dotyczące  życia prywatnego, a konkretnie decyzje o założenia rodziny. Na naszą wyrozumiałość, empatie i wsparcie mogą liczyć zarówno matki, jak i ojcowie. Zdajemy sobie sprawę, że wczesne etapy rodzicielstwa mogą być trudne z pogodzenie pracy z życiem rodzinnym, co za tym idzie, chcemy wykazać się empatią dla osób chcących połączyć te dwa trudne i odpowiedzialne zadania.

Otwartość na zatrudnianie absolwentów

Chcielibyśmy być częścią kształtowania nowych pracowników na rynku pracy, dlatego nie zamykamy się na zatrudnianie osób „prosto po studiach”. Szukamy ludzi z pasją, zapałem, otwartych na nowe wyzwania, co nie warunkują lata zawodowego doświadczenia. 

Tworzenie i wzmacnianie pozytywnych relacji międzypracowniczych

Dbamy o dobrą i przyjazną atmosferę w naszym miejscu pracy. Wyznajemy otwartość komunikacyjną, która objawia się w swobodnym języku, wolnym od formalnych zwrotów. Wierzymy, że  skutkuję to większą efektywnością pracy, skróceniem procesu decyzyjnego oraz lepszym samopoczuciem zatrudnionych. Swobodne zachowanie pracownika jest słuszną drogą, która pozwala na wydobycie z niego pełnego potencjału. My, jako odpowiedzialny pracodawca, wiemy jak fundamentalną wartością jest budowanie i wzmacnianie pozytywnych relacji międzypracowniczych. Jest to na tyle istotna kwestia, że rzutuję ona na pracę całego teamu. Dlatego poza działaniami podjętymi w godzinach pracy, jesteśmy otwarci na integrację wszelkiego typy, jak wspólne wyjścia i wyjazdy. 

Ochrona prawa do życia prywatnego pracowników

Uważamy, że prawo do nieprzerwanego czasu wolnego pracownika, zbyt często zostaje naruszone służbowymi próbami kontaktu – zarówno podczas urlopu, jak i po godzinach pracy. Dlatego sprzeciwiamy się tym praktykom, szanując pasję, życie rodzinne i czas wolny naszych pracowników. Ponadto nie wywieramy presji na zatrudnionych, która narzuca mu pracę w godzinach nadliczbowych. 

Społeczne zaangażowanie w lepszą przyszłość

Komunikacja o idei CSR

Popieramy idee odpowiedzialnego biznesu, co więcej – uważamy, że powinna ona zostać spopularyzowana zarówno w środowisku biznesowym, jak i utkwić w społecznej świadomości. Dlatego chcemy o niej mówić głośno naszym klientom, kontrahentom i parterom biznesowym. Namacalne ślady komunikacji o działaniach producentów, naszych oraz ogólnie branży PBS w ramach idei CSR, można znaleźć na naszych profilach w mediach społecznościowych.